3V leasing
proč právě finanční 3V leasing
Na této stránce bychom Vám rádi vysvětlili, proč naši klienti volí pořízení hmotného investičního majetku formou finančního leasingu. V případě nutnosti investice do vozidel, strojů, do informační a komunikační techniky nebo do jiných movitých prostředků vždy uvažujete o následujících možnostech:

nákup za hotové,
nákup na úvěr,
pořízení formou finančního leasingu.

Řešte svůj záměr jednoduše a flexibilně a zvolte formu
finančního leasingu. Proč? Čtěte dále.

Leasing znamená pro nájemce minimální ztrátu likvidity.
Pro pořízení Vám stačí je poměrná část z celkové ceny, zbytek budete hradit v rovnoměrných splátkách.

Náklady související s leasingem náklady jsou časově rozlišeny od doby, kdy začínáte předmět leasingu využívat.
Leasingové náklady jsou pravidelně opakující se platby, které nabíhají od doby, kdy začínáte předmět leasingu využívat. Je pravidlem, že příjmy / výnosy plynoucí z používání předmětu leasingu jsou vyšší než leasingové náklady, je investice financována z výnosů, jejichž vytvoření Vám umožní využívání předmětu leasingu.

Doba trvání leasingových smluv je závislá na základě zařazení předmětu leasingu do konkrétní odpisové skupiny.
Minimální doba trvání leasingové smlouvy činí 20% řádné doby odpisu. Zpravidla bývá leasingová smlouvy uzavřena na dobu odepisování předmětu leasingu. Po uplynutí doby leasingu je předmět leasingu převeden do vlastnictví nájemce za dohodnutou cenu.

Daňové výhody leasingu.
Leasing nemá vliv na Váš evidovaný hmotný investiční majetek, neboť odpisová karta je vedena u pronajímatele. Leasingové splátky k předmětu leasingu jsou z účetního hlediska provozním nákladem daňově plně odpočitatelným.

Vaše režie je nižší - vše přenechejte leasingové společnosti.
Leasingová společnost se stará o evidenci předmětu leasingu a z tohoto důvodu můžete snížit Vaše náklady spojené s pořízením, účtováním, odepisováním a zhodnocením předmětu leasingu.

Díky leasingu můžete rychleji obměňovat strojový park.
Je pro Vás mnohem snadnější neustále používat moderní technologie ke svému podnikání. Mnohem rychlejší odepsání předmětu leasingu s kompletním zahrnutím všech výdajů spojených s pořízením a jejich zahrnutí do daňově uznatelných nákladů Vám umožní po ukončení leasingu velmi vážně uvažovat o pořízení novějšího zařízení, přičemž původní se ještě dá prodat za poměrně zajímavou cenu pro prodávajícího a kupujícího.

Jistota
Naše společnost při financování leasingových operací spolupracuje se seriózním bankovním ústavem, UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.. Klient směřuje platby přímo ve prospěch vnitřního účtu banky a má jistotu, že tyto finanční prostředky má banka pod přímou kontrolou. Přístup k Vašemu záměru bude individuální, dynamický a flexibilní, opravdu se o Vás dobře postaráme.

Naším cílem je spokojenost našich zákazníků
a jejich návrat zpět k naší společnosti.
Vaši důvěru nezklameme!