3V leasing
činnost 3V leasing
Zde je stručný přehled toho, co Vám můžeme nabídnout

Akciová společnost 3V leasing, a.s. byla založena dne 6. května 1994 zápisem do Obchodního rejstříku Městského soudu pro Prahu jako společnost, která se bude výhradně zabývat poskytováním služeb finančního leasingu. V průběhu dalších let byly služby rozšířeny o poradenství v oblasti ekonomiky, financí a organizace podnikatelských aktivit. Dále pak společnost nabízí služby obchodní. 3V leasing, a.s. se soustřeďuje převážně na leasing specifických komodit s důrazem na kvalitní servis a údržbu, mezi které zejména patří:

profesionální vybavení prádelen - dodavateli jsou Alliance Laundry CE s.r.o. (dříve PRIMUS CE s.r.o.) a Pragoperun spol. s r.o., přičemž Alliance Laundry CE s.r.o. je i českým výrobcem dodávaných zařízení. Dále spolupracujeme v této oblasti i se společnostmi KOVOSLUŽBA OTS, a.s. a MERON, a.s.

stroje a zařízení pro opracování a zpracování plochého skla od konkrétních dodavatelů, se kterými má naše společnost dlouholeté zkušenosti. Mezi nejvýznamnější dodavatele patří IMPRA spol. s r.o., G.T.T. (Glass Trading Toral) s.r.o. a další dle výběru nájemce. Nově jsme zahájili úzkou spolupráci s finskou společností HEGLA TaiFin .

zdravotnická technika technologie - zde je přehled všech dodavatelů natolik široký, že Vás nebudeme přehledem zdržovat a požádáme Vás, pokud máte zájem, abyste nás kontaktovali prostřednictvím E-mailu nebo telefonicky.


Stručně lze tedy říci, že služby poskytované a.s. 3V leasing Praha je možno charakterizovat jako poskytování služeb v oblasti finančního leasingu na základě smlouvy o koupi najaté věci dle podle § 1724 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a služeb příbuzných této činnosti na základě zkušeností a znalostí jednotlivých zaměstnanců. Je podpořen znalostí jednotlivých pracovníků v oblastech bankovnictví, zdravotnictví, průmyslu, leasingu a v neposlední řadě v oblasti právní s tím, že v současné době většina leasingových společností neposkytuje služby klientům v této oblasti na odpovídající úrovni (finanční a ekonomické poradenství, průmět těchto služeb do účetnictví klienta a v neposlední řadě nesolidní jednání vůči klientovi). Bylo zjištěno, že v současné době mnoho potenciálních klientů nenachází leasingovou společnost, která by byla schopna poskytovat leasing bez nadměrných rizik pro stranu klienta, zvláště když v minulosti se stal klient obětí některých nesolidních praktik leasingových společností (splácení splátek nájemného i po likvidaci škody pojišťovnou, účtování zálohy na nájemné do položek neovlivňujících hospodářský výsledek, zatížení investičních prostředků klienta apod.).

Pro doplnění uvádíme, že při financování leasingových obchodů úzce spolupracujeme s UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s..

V případě potřeby úzce spolupracujeme s Appraising Alpha – znalecký ústav, s.r.o. a Consulting Alpha, s.r.o.